Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Het werk van > De samenwerking tussen Pia en een ziekenhuis

De samenwerking tussen Pia en het ziekenhuis

16 oktober 2018

Pia van Bergen is re-integratiespecialist en WGA-specialist bij Keerpunt en werkt sinds januari 2018 samen met een groot ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft een hoog verzuim en veel medewerkers zijn langdurig ziek zijn. We spraken met Pia over hoe zij de samenwerking ervaart.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?

“Het is een prettige werkgever waar ik goed mee kan sparren. In alle jaren dat ze met Keerpunt samenwerken is hun kennisniveau verhoogd en dat merk je duidelijk tijdens de casusbesprekingen. Helaas hebben ze te maken met veel verzuim, maar ze zijn concreet bezig om dit onder controle te krijgen en ze proberen het gezamenlijk vanuit de werkgever en werknemer op te pakken.” Vanuit Keerpunt begeleid je het ziekenhuis met langdurig zieken en tegelijk probeer je samen met het ziekenhuis de instroom in de WGA te voorkomen door proactief te begeleiden.

Hoe doe je dat?

“We bespreken regelmatig dossier, bewaken termijnen, sturen aan op herbeoordelingen, zetten interventies in, zorgen voor kennisdeling en een betere samenwerking met hun bedrijfsartsen en voeren eventueel bezwaarzaken. Sinds kort leveren wij ook rapportages op waarin we laten zien welke resultaten we de afgelopen maanden samen hebben geboekt. Hier staat onder andere de in- en uitstroom in, het aantal ingezette interventies en de instroom risico’s.”

Met wie heb je contact in het ziekenhuis?

“Met drie medewerkers van de HR-afdeling. De samenwerking verloopt heel prettig. De werkgever is een fijne gesprekspartner, ze zijn goed voorbereid als we in gesprek gaan, ze zijn heel secuur en hebben door onze lange samenwerking al veel kennis verzameld. Daarnaast zijn ze blij met ons advies en daar gaan ze ook concreet mee aan de slag.”

Heb je een voorbeeld van jullie prettige samenwerking?

“Na een wat stroef lopend gesprek met hun bedrijfsartsen, gaf de werkgever aan dat ze nogmaals wil laten weten dat ze oprecht blij is met Keerpunt en dat we – als de rapportages er zijn – dit ook aan de bedrijfsartsen moeten laten weten. Op die manier kunnen we de bedrijfsartsen er ook van overtuigen dat we veel bereiken dankzij onze samenwerking.” Het is een groot ziekenhuis waarbij je zo’n drie keer per jaar langsgaat.

Wat bespreek je allemaal?

“We bespreken de lopende dossiers, onze samenwerking, de samenwerking met de providers en de bedrijfsartsen en nieuwe trends en ontwikkelingen.”

Is er al concreet resultaat behaald?

“We hebben door een interventie een IVA kunnen onderbouwen, maar we hebben ook medewerkers weer aan het werk gekregen door de juiste coaching.”

Wat vind je leuk aan je werk?

“Ik vind het leuk om mee te denken, een luisterend oor te bieden, vervolgens met goede adviezen te komen en natuurlijk resultaten te boeken. Maar het is vooral fijn om mensen in actie te krijgen, want met elkaar bereik je veel meer.”  Pia van Bergen

Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019