Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Duurzame inzetbaarheid > Uit de praktijk

Met de hulp van Keerpunt nu een succesvol verzuimbeleid

28 juni 2018

De specialist bij Keerpunt signaleerde frequent verzuim. Hij gaf het advies om een interventie in te zetten en in gesprek te gaan met een organisatiepsycholoog.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten
Het bedrijf  is een middelgroot adviesbureau, gespecialiseerd in het verwerven van subsidies voor aansprekende innovatieve bedrijven. Er werken enthousiaste, jonge mensen die betrokken zijn met elkaar en hun klanten. Het is een bedrijf met hoge ambities. Ze hebben wekelijks harde deadlines. De druk is hoog om continu successen te behalen voor klanten: het is wél subsidie of géén subsidie. Dat brengt veel spanning met zich mee voor de medewerkers. Die spanning heeft zijn weerslag en heeft in de afgelopen jaren al te veel medewerkers te veel gegrepen. “Op een gegeven moment hebben we expliciet tegen elkaar uitgesproken dat het succes van het bedrijf niet ten koste mag gaan van onze medewerkers. We hebben daarom diverse keuzes gemaakt om de werkdruk op korte termijn te verlagen. We hebben bijvoorbeeld de doelstellingen naar beneden bijgesteld. En hebben we ons vraagstuk bij Keerpunt neergelegd.”

Interventie door Keerpunt

De contactpersoon bij Keerpunt signaleerde frequent verzuim. Hij gaf het advies om een interventie in te zetten en in gesprek te gaan met een organisatiepsycholoog. Met de organsiatiepsycholoog gingen we op zoek naar oplossingen die passen bij de bevlogenheid van het bedrijf én die bijdragen aan een duurzaam beleid. De organisatiepsycholoog heeft op basis van deze uitgangspunten een project samengesteld. Met onder andere aandacht voor:
  • individuele profielen,
  • mentale balans,
  • weerbaarheid van medewerkers,
  • copingstijlen
  • energiebronnen en -vreters.
Daarnaast kregen alle medewerkers een training om op te treden in een begeleidende rol. Hoe herken je signalen dat niet goed gaat met de mentale balans van een collega? Hoe ga je hierover in gesprek? En hoe kun je helpen?

Wat is er verandert op de werkvloer na de interventie?

Door de interventie met Keerpunt kreeg het management vooral bevestiging dat ze de risico’s niet moeten onderschatten. Er is nu structureel meer aandacht voor bevlogenheid en de preventie van mentale disbalans.

Wat merken medewerkers ervan?

De medewerkers geven aan nu meer als collectief te werken. Waar iedereen voorheen vooral een eigen klantenpakket draaiende hield staan collega’s nu sneller voor elkaar klaar. Ook wordt er meer kwetsbaarheid getoond als het werk te veel is. Daarnaast stemmen we meer af met de begeleiders onderling, om beter zicht te houden op onze collega’s. “Keerpunt heeft ons geholpen met zeer kundige vakspecialisten die zich goed kunnen inleven in de uitdagingen waar wij als organisatie voor staan. Met open blik, verkennend, zonder vooringenomenheid. Juist de dialoog biedt ons als management waardevolle inzichten, geen advies vanaf de zijlijn.”

Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019