Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > 2018

Een mooie oplossing voor de MKB werkgever!

Werkgevers hebben de verplichting om aan zieke werknemers 104 weken het loon door te betalen en hen te ondersteunen bij re-integratie. Het Ministerie van SZW, MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben een Convenant gesloten om per 1 januari 2020 te komen tot de zogenaamde ‘MKB verzuim-ontzorg-verzekering‘. De kern van deze verzekering is dat de werkgever maximaal ontzorgd wordt in hun re-integratieverplichtingen. Wij vinden dit goed nieuws!

Speciaal voor

Selecteer één of meer
3 oktober 2019

Sluit nu uw arbodienstverlening over naar Keerpunt

Kies als werkgever nu ook voor gecertificeerde arbodienstverlening van Keerpunt. Als arbodienst begeleiden onze hoog opgeleide re-integratiespecialisten werkgever én werknemer al vanaf dag 1. Of het nu gaat om het voorkomen van ziekte óf langdurig verzuim.

Lees meer
26 november 2019

Ziektewetdienstverlening voor werkgevers

Als werkgever kunt u ervoor kiezen wel of niet eigenrisicodrager voor de ziektewet te worden. Bent u eigenrisicodrager, dan moet u veel zelf regelen en heeft u kennis van, en ervaring met, het uitvoeren van de ziektewet nodig. Keerpunt ondersteunt u met een complete dienstverlening; van arbodienstverlening voor ex-werknemers tot een gescheiden loonadministratie.

Lees meer
29 oktober 2019

Arbodienstverlening regelen als werkgever

Als uw werknemer tijdelijk niet kan werken is dat heel vervelend. Voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Zeker als dit een langere periode duurt. Met de arbodienstverlening van Keerpunt krijgt u hulp bij het begeleiden bij verzuim en re-integratie van uw zieke werknemers.

Lees meer
22 oktober 2019

Wat doet een sanctiespecialist?

Is een re-integratiedossier niet in orde? Dan lopen werkgevers risico op een boete van UWV. Dit noemen we een loonsanctie. De dienstverlening van Keerpunt is gericht op het voorkomen van loonsancties.

Lees meer
15 oktober 2019

Casemanagement voor werkgevers

Begeleiden van uw zieke werknemer kost veel tijd. Met casemanagement voor werkgevers neemt Keerpunt deze verzuimbegeleiding graag van u over.

Lees meer
8 oktober 2019

Keerpunt, Elabo en Jobport slaan digitaal de brug van spoor 1 naar spoor 2

Jobport biedt sinds de zomer 2019 FunctieLab aan, een instrument waarmee een arbeidsdeskundige een functionele mogelijkhedenlijst (FML) van een kandidaat kan vertalen naar arbeidsmogelijkheden.

Lees meer
1 oktober 2019

‘Keerpunt is betrokken bij onze mensen. Dat voelt goed.’

Jeroen Beekman, eigenaar van Jeroen Beekman Mode, maakt al bijna vijf jaar gebruik van de dienstverlening van Keerpunt. ‘Naar volle tevredenheid,’ aldus Jeroen. ‘Ik kan merken dat Keerpunt oprecht begaan is met mijn bedrijf en werknemers, dat waardeer ik enorm.’

Lees meer
26 september 2019

‘Sinds de overstap naar Keerpunt is onze arbodienstverlening strak geregeld.’

Als hr-consultant van negen vestigingen van Kentucky Fried Chicken in Rotterdam staat gemak voor Bertus Mekes voorop. Maar makkelijk was het niet dat KFC’s arbodienst niet samenwerkte met de verzekeraar voor arbeidsongeschiktheid. Reden voor Bertus om voor arbodienstverlening over te stappen naar Keerpunt.

Lees meer
19 september 2019

Verzuim aanpakken voor er verzuim is

Werken geeft ons een plek in de maatschappij en geeft ons het gevoel dat we meedoen. In veel organisaties staan er echter mensen om verschillende redenen langs de zijlijn. Bij Keerpunt streven we naar minder verzuim in de samenleving.

Lees meer
15 september 2019

Dankzij een goede interventie sneller aan de slag

Keerpunt werkt met een breed netwerk aan providers. Van psychologen tot leefstijlcoaches: allen hebben ze het doel gezond werken te bevorderen. Guido van der Molen is providermanager bij Keerpunt. Hij ziet dat de kwaliteit van de behandelingen zo hoog is, omdat de samenwerkingen met providers verder gaan dan alleen het leveren van een dienst.

Lees meer
6 augustus 2019

Mensen optimaal begeleiden bij hun re-integratieproces dankzij onze medische unit.

Dankzij onze medische unit kunnen we mensen veel sneller helpen en maatwerk leveren bij het re-integratieproces. Sinds januari 2019 hebben wij onze medische unit opgezet en kunnen we nu goed zien wat de positieve effecten zijn.

Lees meer
29 juli 2019

Wat doet een arbeidsdeskundige?

Als een werknemer door ziekte bijna een jaar uit de roulatie is, komt de arbeidsdeskundige in beeld om een arbeidsdeskundig onderzoek af te nemen. Het onderzoek heeft als doel te achterhalen in hoeverre de werknemer zijn werkzaamheden in de toekomst kan hervatten. Is de kans klein dat de werknemer zijn werk kan hervatten? Dan bekijken de arbeidsdeskundige, werkgever en werknemer samen wat de belastbaarheid van de werknemer is en wat er nog wél mogelijk is. Nu en in de toekomst.

Lees meer
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019