Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Het regeerakkoord: de WGA en loonbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven

Het regeerakkoord: de WGA en loonbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven

19 oktober 2017

Nu het regeerakkoord bekend is, wordt het een en ander duidelijk op het gebied van sociale zekerheid.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten
De veranderingen die de grootste impact hebben op de werkgevers en hun medewerkers zijn tegelijk de vraagstukken waarop het beoogde effect te betwijfelen valt. Opvallend is de verkorting van de duur van loondoorbetaling bij ziekte voor de kleine werkgever en het halveren van de premiedifferentiatie-periode in de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Door: Jolande Dirkx   Dankzij de huidige WGA draagt de werkgever de eerste tien jaar een gedifferentieerde premie af aan UWV of aan een private verzekeraar. De hoogte van de premie is vooral afhankelijk van de medewerkers die instromen in de WGA. Na tien jaar betaalt de werkgever een collectieve premie. Deze termijn wordt aangepast naar vijf jaar.  

Verkorting periode gedifferentieerde premie WGA

Of de verkorting van de periode van de gedifferentieerde premie WGA een verstandige keuze is, valt nog te bezien. Door de huidige situatie worden werkgevers aangemoedigd om te investeren in medewerkers om zo (de lengte van) verzuim terug te dringen. Waarom? Bedrijven betalen een lagere premie indien zij minder WGA-instroom hebben. De investering in medewerkers betaalt zich op die manier direct terug. Door de wijziging in het regeerakkoord neemt de financiële prikkel om te investeren in medewerkers af. Investeren in duurzaam inzetbare medewerkers is voor de werkgever op deze manier minder interessant. Alle werkgevers betalen namelijk na vijf jaar een even hoge premie. Dit kan nadelig zijn voor de zieke of arbeidsongeschikte medewerker en zonder aanpalende maatregelen zal ook de WGA-instroom gaan stijgen.  

Kleine ondernemer betaalt alleen eerste jaar zieke medewerker

De loonbetaling bij ziekte gaat voor kleine bedrijven, tot 25 man personeel, van twee naar één jaar. Het tweede ziektejaar ontvangt de medewerker inkomen vanuit UWV. Hier staat tegenover dat de werkgever wel een nieuwe premie aan UWV gaat betalen. De impact voor de medewerker is groot omdat er verschillende overdrachtsmomenten in het traject komen. In het eerste jaar ontvangt de medewerker begeleiding van de werkgever en zijn casemanager. In het tweede verzuimjaar is het nog onduidelijk door wie de medewerker wordt begeleid. En als zijn werkgever eigenrisicodrager is voor de WGA, gaat de begeleiding in het derde ziektejaar over naar de WGA-verzekeraar. Wisseling van de wacht wordt niet als positief ervaren door de medewerker; het verstoort het re-integratieproces. Overigens heeft niet alleen de medewerker hier last van; ook de werkgever zal deze hobbels binnen het re-integratieproces terugzien in de verzuimcijfers, de WGA-instroom en uiteindelijk in de bedrijfskosten.  

Focus op duurzame re-integratie

Effectieve re-integratie is in het belang van de medewerker, maar ook van de werkgever die in een tijd van toenemende krapte op de arbeidsmarkt juist behoefte heeft aan behoud van kennis en duurzaam inzetbare medewerkers. Zorgen voor snelle en evenwichtige re-integratie draagt hieraan bij. Zorgen dat medewerkers duurzaam inzetbaar zijn en blijven vereist aandacht. Aandacht voor de mogelijkheid om zich te ontwikkelen, maar ook voor de medewerker als persoon.  

Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2019