Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > WGA > Stijging WIA-instroom

Stijging van WIA-instroom. Wat zijn de oorzaken?

7 augustus 2017

Na een daling in 2015 is de WIA-instroom in 2016 met bijna 12 procent gestegen. Dat is de grootste stijging sinds 2010. UWV heeft onderzocht bij welke groepen en waar in het proces van claimaanvraag tot WIA-toekenning deze stijging zich precies voordoet. Daarbij is rekening gehouden met veranderingen in het aantal WIA-verzekerden, hun leeftijd en geslacht. Uit het UWV Kennisverslag (UKV) van juni 2017 blijkt dat twee groepen verantwoordelijk zijn voor deze stijging, namelijk mensen die in loondienst zijn op het moment dat zij ziek worden en mensen die ziek worden terwijl zij een WW-uitkering hebben.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Instroom zieke medewerker

De toename bij medewerkers is voor een groot deel het gevolg van een toename van het aantal personen dat een WIA-uitkering heeft aangevraagd. Het aantal medewerkers met een dienstverband die de WIA instromen, steeg met 11%. Deze toename is voor 50% het gevolg van de groei van het aantal WIA-aanvragen. UWV kan deze stijging niet verklaren, omdat de begeleiding en re-integratie van zieke medewerkers onder verantwoordelijkheid van de werkgevers vallen en zich daarmee buiten het gezichtsveld van UWV bevinden. Naast de groei van het aantal aanvragen speelt voor circa 25% het geslacht en de leeftijd een rol. De kans om arbeidsongeschikt te worden is voor 55-plussers relatief groter dan voor medewerkers jonger dan 25 jaar. Vrouwen hebben daarbij statistisch gezien een grotere kans op arbeidsongeschiktheid dan mannen. Een derde oorzaak voor de toegenomen instroom ligt in het feit dat een groter deel van de WIA-aanvragen wordt toegekend. Waarom er meer WIA-aanvragen worden toegekend weten we niet. Er zijn geen veranderingen in wet- of regelgeving of in de uitvoering geweest die dit zouden kunnen verklaren.

Instroom zieke WW’ers

Twee jaar geleden groeide het aantal mensen met een WW-uitkering al. Dit als gevolg van de crisis. Een logische verklaring is nu dat de stijging van de WIA-instroom onder WW’ers daarom ook is gestegen. In 2016 stroomden bijna 23% meer mensen uit de WW in de WIA dan in 2015. Het feit dat zij gemiddeld ouder en vaker vrouw zijn, verklaart nog eens 10% van de stijging. De rest van de stijging komt doordat een groter deel van de aanvragen wordt toegekend. 

 

Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen

Mensen vragen een WIA-uitkering aan als zij bijna twee jaar ziek zijn. Als er recht is op een WIA-uitkering zijn er twee regelingen. De eerste is de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) als de persoon in kwestie in de toekomst mogelijk weer (meer) kan werken. De tweede is de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) als er hooguit een kleine kans is dat iemand herstelt. 

 

Achtergrond WIA

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) kent 2 regelingen: de IVA en de WGA. De IVA is er voor iedereen die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. De WGA is er voor mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn of volledig arbeidsongeschikt zijn met nog kans op verbetering van het arbeidsvermogen (ongeveer twee derde).

Binnen de WIA worden de volgende herkomstgroepen onderscheiden:

 • Zieke medewerkers: mensen die een dienstverband hebben op het moment dat zij ziek worden en dit gedurende de eerste 2 ziektejaren behouden. De begeleiding en re-integratie van deze groep valt onder verantwoordelijkheid van de werkgever.
 • Vangnetters (3 groepen):
  • Zieke WW’ers: mensen die ziek worden terwijl ze een WW-uitkering hebben.
  • Eindedienstverbanders: mensen die nog ziek zijn bij het einde van een dienstverband of binnen 4 weken na beëindiging ziek worden.
  • Zieke uitzendkrachten: mensen die nog ziek zijn bij het einde van een uitzendbaan of binnen 4 weken na beëindiging ziek worden.

Vangnetters hebben recht op een Ziektewet-uitkering en vallen voor begeleiding en re-integratie onder de verantwoordelijkheid van UWV. De werkgever kan er ook voor kiezen om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te zijn. In dat geval is hij zelf verantwoordelijk.

Bronnen

 1. http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/kennispartners/uwv/voor-het-eerst-in-vijf-jaar-grote-stijging-wia.9565388.lynkx
 2. https://www.uwv.nl/overuwv/pers/nieuwsberichten/2017/voor-het-eerst-in-vijf-jaar-grote-stijging-wia-instroom.aspx
 3. http://whitepapers.binnenlandsbestuur.nl/uwv-kennisverslag-2017-5-wat-is-er-aan-de-hand-met.183112.lynkx?rapportPointer=9-261442-261444-281143
 4. https://www.salarisnet.nl/2017/06/wia-instroom-stijgt-sterk-2016-hoe-komt/


Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020