Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Arbodiensten > Private aanpak WGA-instroom loont

Private aanpak WGA-instroom loont

16 juli 2017

Hilversum, 22 juni 2016 – De dienstverlening van arbodienst en re-integratiespecialist Keerpunt verlaagt de kans op instroom in de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) met 59%ten opzichte van UWV. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Panteia. Bij bedrijven die zowel bij verzuim als de WGA door Keerpunt worden begeleid, is de instroom in de WGA zelfs nog lager. Vroeg beginnen met re-integratieactiviteiten is een belangrijke verklaring voor het succes.

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Medewerkers die langer dan twee jaar ziek zijn maar in de toekomst nog wel kunnen werken, komen in de WGA. Deze medewerkers zijn minstens 35% arbeidsongeschikt. De verzekeringsmarkt voor de WGA is hybride: werkgevers kunnen kiezen of ze dit risico publiek verzekeren bij UWV of via het zogenaamde eigenrisicodragerschap (ERD), dat meestal wordt gecombineerd met een private verzekering. Private verzekeraars werken vaak samen met re-integratiebedrijven om WGA-instroom te voorkomen.

Er is discussie over de toegevoegde waarde van dit hybride stelsel. Reden voor Keerpunt, Nationale-Nederlanden en De Amersfoortse Verzekeringen om door het onafhankelijke onderzoeksbureau Panteia een effectiviteitsonderzoek te laten uitvoeren.

 

Resultaten

Panteia vergeleek de WGA-instroompercentages van Keerpunt en UWV. Panteia komt tot de conclusie dat de WGA-instroomkans bij begeleiding door Keerpunt lager is dan bij UWV. De dienstverlening van Keerpunt verlaagt het WGA-risico gemiddeld genomen met 59 %. Bij Keerpunt ligt de WGA-instroomkans op 7%, bij UWV op 17%. Deze instroomkansen zijn gecorrigeerd voor verschillen tussen UWV en Keerpunt, zoals het aanmeldmoment van zieke medewerkers, de leeftijd van medewerkers en sector van de verzekerde bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat twee derde van de re-integratietrajecten succesvol wordt afgerond in het tweede ziektejaar. Dit staat haaks op de maatschappelijke discussie over arbeidsongeschiktheid en loondoorbetaling, waarin wordt gesteld dat medewerkers in het tweede ziektejaar nauwelijks meer herstellen en terugkeren naar werk.

Naast het onderzoek heeft Panteia een telefonische enquête uitgevoerd onder 384 bedrijven die zijn aangesloten bij Nationale-Nederlanden of De Amersfoortse en 416 bedrijven die zijn aangesloten bij UWV. Hieruit blijkt dat huidige eigenrisicodragers meer tevreden zijn over de dienstverlening van Keerpunt dan publiek verzekerde bedrijven over de dienstverlening van UWV. Van de bedrijven die publiek verzekerd zijn, wist 70% van bedrijven nog niet of ze eigenrisicodrager WGA willen worden of bij UWV blijven vanaf 2017. Bedrijven verwachten hierover vooral advies van verzekeringsadviseurs. Hierbij vinden zij uitleg over de dienstverlening net zo belangrijk als uitleg over de verzekeringspremies.

Erwin Lots, directeur Keerpunt: “Uit het onderzoek blijkt glashelder dat bedrijven hun WGA-instroom aanzienlijk kunnen verlagen door als WGA eigenrisicodrager goede partners te zoeken. Dit bewijst de toegevoegde waarde van particuliere reïntegratiebedrijven zoals Keerpunt.”

Download rapport

Deel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020