Wie bent u?
Keerpunt > Nieuws > Nieuws > Frequent verzuim

Frequent verzuim, wat is er aan te doen?

12 juli 2017

Gemiddeld meldt een medewerker zich in Nederland één keer per jaar ziek. “Als jij je in de afgelopen 12 maanden meer dan vier keer ziek hebt gemeld, dan is er sprake van frequent verzuim’’, vertelt Boukje Bruinsma, casemanager bij Keerpunt. ,,Frequent verzuim is vervelend voor jezelf, maar ook voor je collega’s en je werkgever. Het is lastig als collega’s en je werkgever niet op je kunnen rekenen en het is kostbaar om vervanging te regelen.’

Deel dit artikel Meer nieuwsberichten

Het brancheloket Apotheken laat zien dat het verzuim onder apotheekmedewerkers in 2016 is gestegen ten opzichte van 2015. Wat betekent verzuim en wat is eraan te doen?

 

Gesprek biedt oplossingen

Voor een werkgever is een verzuimgesprek een goede manier om de oorzaak van het verzuim te bespreken. Tijdens dit gesprek kunnen de werkgever en medewerker samen op zoek naar een passende oplossing. Zo vervolgt Boukje Bruinsma: “Bewustwording is soms al voldoende om verder verzuim te voorkomen. Als een medewerker zich regelmatig ziek meldt, dan is het zaak dat de werkgever in gesprek gaat met de desbetreffende persoon.’’ Er bestaat dan ook de mogelijkheid om aanvullende stappen te bespreken. Dat kun je denken aan kleine aanpassingen in de werkzaamheden, ondersteuning zoeken of meedoen aan een periodiek medisch onderzoek (PMO). Sommige werkgevers zetten een ‘frequent verzuimspreekuur’ in, waarbij de bedrijfsarts meedenkt over oplossingen. Het is aan de medewerker om te werken aan een oplossing, maar de werkgever moet daarbij ondersteunen.

Bron afkomstig uit nieuwsbrief (niet publiekelijk toegankelijk) van Brancheloket ApothekenDeel dit artikel
Volg ons op sociale media

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief

Scroll naar boven
© Keerpunt 2020